Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 03/07/2020

Η ισοτιμία μένει σε θέση άμυνας και φαίνεται πως θα δυσκολευθεί να ολοκληρώσει με κέρδη μία ασαφή εβδομάδα, που χαρακτηρίστηκε από έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης γύρω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών.

Ο αντίκτυπος από την προσθήκη ρεκόρ 4,8 εκατ. θέσεων εργασίας και η υποχώρηση της ανεργίας στο 11,1% στις ΗΠΑ είχε σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο, αλλά στην συνέχεια υπήρξαν έντονες πιέσεις λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των κρουσμάτων COVID-19.

Η τεχνική εικόνα είναι μικτή, καθώς παρά τις ζημίες της Πέμπτης, η ημέρα είχε ξεκινήσει με νέο υψηλό εβδομάδας (1,1303). Έτσι το Ευρώ έχει τη δυνατότητα επιστροφής προς αυτό το επίπεδο, αλλά η περιοχή από εκεί και πάνω εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά, έχοντας περάσει κάτω από τον ΕΜΑ100 κινδυνεύει με καθοδική δοκιμή του 1,1200, παραμένουμε όμως σκεπτικοί για πέρασμα και κυρίως παραμονή κάτω από το 1,1167.

Οι αγορές θα στραφούν στα PMIs Γερμανίας (10:55) και Ευρωζώνης (11:00) σε μία ημέρα που η Wall Street θα είναι κλειστή λόγω αργίας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)