Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 03/07

  • Το EUR/USD δέχεται πιέσεις και μένει κάτω από το 1,1250.
  • Το GBP/USD επίσης συναντά δυσκολίες κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση, δοκιμάζοντας το 1,2450.
  • Το USD/JPY συνεχίζει να μην πηγαίνει πουθενά, καθώς σταθεροποιείται γύρω από το 107,50.
  • Το AUD/USD ενισχύεται, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από το υψηλό της Πέμπτης (0,6953)
  • Το NZD/USD είναι ευδιάθετο, αλλά ούτε και αυτό μπορεί να πιάσει τα χθεσινά του υψηλά (0,6537).
  • Το USOIL περνά σε αρνητικό έδαφος, προσπαθώντας όμως να υπερασπιστεί τα $40/βαρέλι.
  • Ο Χρυσός αναζητεί κατεύθυνση γύρω από τα 1.775.
  • Ο GER30 δυσκολεύεται να κρατήσει το θετικό του πρόσημο, μένει όμως πάνω από τις 12.500.
  • Το υπόλοιπο της ημέρας δεν περιλαμβάνει κάποια προγραμματισμένη δημοσίευση, ενώ κλειστή θα παραμείνει η Wall Street ενόψει της 4ης Ιουλίου, οδηγώντας σε μεταβολές στις ώρες συναλλαγών των CFDs.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)