Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 02/07/2020

Η Στερλίνα πιέζει υψηλότερα καθώς συντηρείται η ευρύτερη θετική διάθεση στις αγορές και οδεύει προς μία πολύ καλή εβδομάδα.

Έτσι ξεπερνά τις προσδοκίες μας αφού όχι μόνο έπιασε το 1,2468 από την χθεσινή ανάλυση, αλλά πλέον δοκιμάζει και το 1,2500. Αυτό φέρνει το υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας στο στόχαστρό της (1,2533-43) – και 50% της πτώσης από τα υψηλά στα χαμηλά του Ιουνίου – ενώ ανάκτηση του 1,2600 μας φαίνεται δύσκολη σε αυτή την φάση.

Παρά την βελτιωμένη εικόνα ο σκεπτικισμός μας για το ζεύγος διατηρείται καθώς αυτό εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα, η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη, το επενδυτικό συναίσθημα καταγράφει εναλλαγές κατεύθυνσης και οι διαπραγματεύσεις για το Brexit δεν έχουν επιφέρει κάποια πρόοδο.

Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε υπαναχώρηση προς τα μισά του 1,2400, αλλά θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης για δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,2400).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)