Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 02/07/2020

Το Ευρώ διατηρεί την θετική του διάθεση μετά από άλλη μία ημέρα με έντονη μεταβλητότητα και κέρδη λόγω του νέου κύματος αισιοδοξίας που επικράτησε από το μεσημέρι, κατόπιν δημοσιευμάτων για θετικά αποτελέσματα σε δοκιμές εμβολίου κατά του COVID-19.

Έτσι βελτιώνει τις πιθανότητες ανάκτησης της καθοδικής γραμμής τάσης από τα υψηλά του Ιουνίου, αλλά είμαστε σκεπτικοί ακόμη για περεταίρω άνοδο που θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 1,1370 (38,2% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2018 στα φετινά χαμηλά).

Το ωριαίο γράφημα φανερώνει υπεραγορασμένες συνθήκες και οι επενδυτές ίσως τηρήσουν επιφυλακτική στάση εν αναμονή της σημερινής δημοσίευσης των αμερικανικών στοιχείων απασχόλησης (15:30) και της αυριανής αργίας της Wall Street λόγω της 4ης Ιουλίου, ενώ περιμένουμε και την ανεργία Ευρωζώνης (12:00) και τις εργοστασιακές παραγγελίες των ΗΠΑ (17:00).

Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζει συνεχείς εναλλαγές και καθοδικές πιέσεις κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1240-30) είναι πιθανές, αλλά θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης για δοκιμή του 1,1167 μετά την επανειλημμένη υπεράσπισή του τις προηγούμενες ημέρες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)