Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 24/06/2020

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει ο γερμανικός δείκτης μετά τα κέρδη και την έντονη μεταβλητότητα της Τρίτης, κατά την οποία ξέφυγε από την συσσώρευση στην οποία είχε περιέλθει από την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτό βελτιώνει τις πιθανότητες του για κατάκτηση των 12.649, αλλά τα υψηλά τεσσάρων μηνών του τρέχοντος μήνα (12.395) είναι μακρινά ακόμη.

Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές δεν κατόρθωσαν να κρατήσουν τις 12.500 και αυτό δημιουργεί ρίσκο επιστροφής κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, αλλά θα χρειαστεί εντυπωσιακή χειροτέρευση του κλίματος για να παραβιαστούν οι 12.100-12.082.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.