Πέφτει το Kiwi Μετά την Απόφαση της RBNZ

NZD/USD

Το Δολάριο Νέας Ζηλανδίας χάνει κοντά στο 1% λόγω της ρητορικής της κεντρικής τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας, αλλά και της ευρύτερης χειροτέρευσης του επενδυτικού συναισθήματος κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση.

Η RBNZ κράτησε τα επιτόκια στο 0,25% και το QE στα ΝΖ 60 δισ. όπως αναμενόταν, αλλά περιμέναμε μία λιγότερο dovish στάση, δεδομένου του QE που έχει λογικά τουλάχιστον άλλους 1-2 μήνες μπροστά του και της καλής διαχείρισης του κοροναϊού από την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας.

Παρόλα αυτά η κεντρική τράπεζα ανέφερε πως το οικονομικό ρίσκο παραμένει καθοδικό, εμφανίστηκε έτοιμη να παράσχει περισσότερη στήριξη αν χρειαστεί και σχολίασε αρνητικά την ανατίμηση του νομίσματος – στέλνοντας το χαμηλότερα.

Πλέον είναι ευάλωτο στα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας (0,6381), αλλά δυσκολευόμαστε σε αυτή την φάση να μιλήσουμε για βαθύτερη διόρθωση προς την περιοχή του 0,6330-20 που περιλαμβάνει ισχυρές στηρίξεις (εκθετικοί μέσοι όροι 200 τετράωρων και ημερών).

Η εβδομάδα όμως ξεκίνησε με διάθεση ανάληψης ρίσκου και θετικό πρόσημο για το ζεύγος, ενώ σε μηνιαία βάση κερδίζει πάνω από 3,5%. Επίσης στα μικρότερα γραφήματα η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και μπορούμε να δούμε ανοδική προσπάθεια προς το 0,6500, αλλά ανάκτηση που θα δώσει την ευκαιρία στους αγοραστές να πιέσουν για νέο υψηλό εβδομάδας (0,6534), θα απαιτήσει σημαντική βελτίωση του συναισθήματος.

Οι τάσεις ρίσκου αναμένεται να συνεχίσουν να καθορίσουν την πορεία του, ενώ κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας περιμένουμε τα το εμπορικό ισοζύγιο Νέας Ζηλανδίας (01:45).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)