Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 23/06/2020

Η ισοτιμία ενισχύεται για δεύτερη συνεχή ημέρα ξεφεύγοντας μάλιστα από την συσσώρευση στην οποία είχε περιέλθει εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Η εικόνα της όμως είναι κάπως μπερδεμένη αφού κέρδισε έδαφος κατά την αναταραχή που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Συμβούλου του Λευκού Οίκου πως η εμπορική συμφωνία με την Κίνα είναι τελειωμένη και δυσκολεύεται καθώς το συναίσθημα βελτιώνεται κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση - συμπεριφορά που είναι αντίθετη από το συνηθισμένο.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχει αλλάξει κάτι από την χθεσινή μας ανάλυση, αφού πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών το Δολάριο βελτιώνει τις προοπτικές του για το 107,30-45, παραμένουμε όμως επιφυλακτικοί για υπερκέραση του 107,63.

Καθώς όμως συναντά δυσκολίες τις τελευταίες ώρες, κινδυνεύει με νέα δοκιμή της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα (106,70-66), αλλά από εκεί και κάτω οι στηρίξεις είναι πυκνές και θα χρειαστεί καταλύτης για παραβίασή τους.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)