Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 23/06/2020

Το ζεύγος προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να συντηρήσει τα χθεσινά του κέρδη, ύστερα από την έντονη μεταβλητότητα κατά την ασιατική συνεδρίαση που προκάλεσαν δηλώσεις του εμπορικού Συμβούλου του Λευκού Οίκου αναφορικά με την εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Την Δευτέρα επέστρεψε πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών όπως περιμέναμε, η άνοδος του όμως ήταν μάλλον μεγαλύτερη από τις προσδοκίες μας, αφού σήμερα διασπά και το 1,1270. Κοιτώντας την μεγαλύτερη εικόνα το Ευρώ έχει ξεκάθαρα την πρωτοβουλία, αλλά στο ωριαίο γράφημα η εικόνα είναι λιγότερο σαφής. Από εδώ μπορούμε να δούμε υπερκέραση του 1,1290-1,1300, αλλά δεν μας πείθει ακόμη για το 1,1370.

Από την άλλη πλευρά, τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπεραγορασμένα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθοδική δοκιμή του 1,1240-30, αλλά θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης για να απειληθεί το 1,1167.

Οι αγορές θα στραφούν σήμερα στα προκαταρτικά PMIs Γερμανίας (10:30), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (16:45).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)