Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 19/06/2020

Το ζεύγος παραμένει σε θέση άμυνας κατόπιν το χθεσινού χαμηλού εβδομάδας (106,67) και όλες οι ημέρες του τρέχοντος πενθήμερου είναι ζημιογόνες, ευρισκόμενο πλέον σε ένα κομβικό σημείο για την μετέπειτα πορεία του.

Έχοντας αποτύχει να καταγράψει ουσιαστική ανάκαμψη κατά την προσπάθεια αντίδρασης στις αρχές της εβδομάδας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 106,56), που θα το εκθέσει στο γνώριμο και ισχυρό 106,45-35 (χαμηλό Απριλίου και ημερήσιο σύννεφο Ichimoku), αλλά παραβίασή του εξακολουθεί να μας φαίνεται δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά το Δολάριο υπερασπίστηκε την Πέμπτη την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα και παράλληλα μένει πάνω από το 38,2% Fibonacci της ανόδου από τα χαμηλά του έτους (106,55) και έτσι έχει ελπίδες για αναβίωση της πρόσφατης ανάκαμψής του.
Σε συνδυασμό με την σχετική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σήμερα, θεωρούμε πιθανή μία προσπάθεια ανάκτησης του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (107,10-20), αλλά θα χρειαστεί ισχυρό καταλύτη για περεταίρω ενίσχυση που θα του σώσει το δικαίωμα να στραφεί στο 107,63.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)