Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 19/06/2020

Η ισοτιμία προσπαθεί να αντιδράσει από την χθεσινή πτώση σε νέα χαμηλά εβδομάδας (1,1185), όπως άλλωστε περιμέναμε, με την τεχνική του εικόνα να είναι κάπως μπερδεμένη.

Το ρίσκο είναι καθοδικό αφού κατά την χθεσινή ημέρα όχι μόνο σημειώθηκε το τρίτο συνεχόμενο χαμηλότερο χαμηλό, αλλά αυτή έκλεισε και κάτω από το 1,1238 που αποτελεί το 23,6% Fibonacci από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη διόρθωση μέχρι και το 38,2% που εντοπίζεται στο 1,1123, αλλά είναι μάλλον νωρίς ακόμη για κάτι τέτοιο αφού μεσολαβεί και το 1,1144 (υψηλό Μαρτίου).

Επίσης στο τετράωρο γράφημα έχει δημιουργηθεί σχηματισμός Κεφάλι με Ώμους (από τις κορυφές στις 6,10,16 Ιουνίου), που θα χρειαστεί όμως ξεκάθαρο πέρασμα κάτω από το 1,1200-1,1190 για να επαληθευτεί.

Παρόλα αυτά, η ισοτιμία υπερασπίζεται το 1,1200 (που συγκεντρώνει και σημαντικές λήξεις options) και το Δολάριο δείχνει κόπωση σήμερα, ενώ κοιτώντας την ακόμη μεγαλύτερη εικόνα έχει καταγραφεί (ανοδικό) Golden Cross στο ημερήσιο γράφημα.
Από εδώ μπορούμε να δούμε προσπάθεια για τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1150-60), αλλά περιμένουμε η καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του μήνα (1,1300) να περιορίσει τυχόν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Σήμερα λαμβάνει χώρα η Σύνοδος της ΕΕ, στην οποία αναμένεται να συζητηθεί πρόταση της Κομισιόν για Ταμείο Ανάκαμψης ύφους € 750 δις και η πορεία των συζητήσεων για το Βrexit, ενώ το βράδυ περιμένουμε ομιλία του κ. Powell (20:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)