Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 18/06/2020

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει η Στερλίνα κατόπιν της χθεσινής πτώσης και εν αναμονή της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (14:00), που αναμένεται να καθορίζει το επόμενο σκέλος της κίνησης.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει μία ενίσχυση του QE κατά τουλάχιστον £100 δισ. – με δύο μέλη της να έχουν ταχθεί υπέρ αυτού ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση – χωρίς όμως να βλέπουν ακόμη μείωση των επιτοκίων (από 0,1%), παρά την πτώση του πληθωρισμού και τις πρόσφατες τοποθετήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αρνητικών επιτοκίων.

Η τεχνική εικόνα είναι κάπως μπερδεμένη αφού κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο υπάρχει ρίσκο πτώσης πίσω προς τα χαμηλά της εβδομάδας (1,2454), αλλά παραβίαση της δεν μας φαίνεται εύκολη ακόμη ενώ μέχρι και το 1,2400 υπάρχουν ισχυρές στηρίξεις.

Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε πως η ισοτιμία έχει την δυνατότητα να ανακτήσει το 1,2600, αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για να πιέσεις προς τα υψηλά της εβδομάδας (1,2688).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)