Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 18/06/2020

Το κοινό νόμισμα βρίσκει αγοραστές μετά την πτώση της Τετάρτης και τα νέο χαμηλό εβδομάδας (1,1206) που αυτή επέφερε, εμφανίζοντας όμως γενικά μικτή εικόνα, καθώς καλύπτει τα κέρδη από το καλό ξεκίνημα της Δευτέρας.

Η κακή επίδοση των δύο προηγούμενων ημερών δημιουργεί μεν κίνδυνο πτώσης κάτω από το 1,1200, αλλά η ευρύτερη περιοχή του 1,1147-23 - που συγκεντρώνει ισχυρές στηρίξεις – εξακολουθεί να είναι απόμακρη.

Παρόλα αυτά το ζεύγος κράτησε το 1,1200 και σήμερα ανακάμπτει δημιουργώντας αυξημένες πιθανότητες επιστροφής πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1270-5), είμαστε όμως σκεπτικοί σε αυτή την φάση για υπερκέραση της ανοδικής γραμμής τάσης από τα υψηλά του μήνα (1,3150-60) που θα επαναφέρει τος 1,1370 στο προσκήνιο.

Οι αγορές θα στραφούν για άλλη μία φορά στις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας των ΗΠΑ (15:30), ενόψει της αυριανής συνόδου της ΕΕ κατά την οποία θα συζητηθεί η πρόταση της Κομισιόν για Ταμείο Ανάκαμψης ύφους € 750 δισ.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)