Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 17/06/2020

Ο γερμανικός δείκτης διαπραγματεύεται επιφυλακτικά μετά τα χθεσινά κέρδη, εν μέσω σχετικά μικτών τάσεων ρίσκου. Από την μία πλευρά έχουμε τα δημοσιεύματα για υπάρχον φάρμακο που βοηθά στην θεραπεία του COVID-19 και κάποια αισιοδοξία για οικονομική ανάκαμψη, αλλά από την άλλη ενισχύονται τα μέτρα για τον περιορισμό του πρόσφατου πυρήνα στο Πεκίνο και συντηρούνται οι γεωπολιτικές εντάσεις (Κίνα-Ινδία και Νότια Κορέα-Βόρεια Κορέα).

Η τεχνική εικόνα είναι αμετάβλητη και έχοντας καταγράψει μία ρηχή καθοδική διόρθωσή μετά τα υψηλά του Ιουνίου η οποία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα, ο δείκτης μπορεί να πιάσει τις 12.500, παραμένουμε όμως σκεπτικοί για άνοδο πέραν των 12.649.

Όσο δεν ξεφεύγει όμως από τα τρέχοντα επίπεδα δημιουργείται κίνδυνος υπαναχώρησης προς τις 12.000 μονάδες, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπουμε πως μπορεί να απειληθεί ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών (12.780-57).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)