Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 17/06/2020

Το ζεύγος επιδεικνύει αναποφασιστικότητα ύστερα από την χθεσινή υποχώρηση και τα σημερινά στοιχεία που φανέρωσαν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού του ΗΒ σε χαμηλά τεσσάρων ετών (+0,5%) τον Μάιο.

Η αντίδραση ήταν περιορισμένη, αλλά η εν λόγω δημοσίευση ρίχνει νερό στον μύλο της πρόσφατης συζήτησης για αρνητικά επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας, εν όψει μάλιστα της αυριανής απόφασης νομισματικής πολιτικής (14:00). Οι αγορές δεν προβλέπουν μεταβολή τους ακόμη (+0,1%), ενώ όσον αφορά το QE, προεξοφλούν ενίσχυσή του κατά τουλάχιστον £100 δισ.

Μετά την πτώση της Τρίτης λόγω της ενίσχυσης του Δολαρίου από τις δηλώσεις Powell και τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ αυξάνεται ο κίνδυνος δοκιμής του 1,2500, ενώ για νέο χαμηλό εβδομάδας (τρέχον στο 1,2454) αναμένεται να χρειαστεί κάποιος καταλύτης.

Καθώς οι εναλλαγές κατεύθυνσης συνεχίζονται και η Στερλίνα δείχνει ανθεκτικότητα, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει πάνω από το 1,2600, αλλά τα υψηλά της εβδομάδας (1,2688) έχουν απομακρυνθεί σε αυτή την φάση.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)