Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 16/06/2020

Ο γερμανικός δείκτης βρήκε χθες τον καταλύτη που έψαχνε στην ανακοίνωση της Fed για απευθείας αγορά εταιρικού χρέους και σήμερα διευρύνει τα κέρδη, αν και βρίσκει κάποιές αντιστάσεις καθώς η διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφανίζει αποκλιμάκωση τις τελευταίες ώρες.

Η άνοδος της Δευτέρας ήταν μεγαλύτερη από αυτή που αναμέναμε λόγω των ανωτέρω εξελίξεων και έχοντας κάνει μία πολύ ρηχή διόρθωση μπορεί να στραφεί ξανά προς τις 12.500 μονάδες, έχουμε όμως επιφυλάξεις ακόμη για κλείσιματά πάνω από αυτή την περιοχή που θα ανοίξουν τον δρόμο για κινήσεις προς και πάνω από τις 12.649.

Παρόλα αυτά ο δείκτης εμφανίζει σημάδια κόπωσης και το επενδυτικό κλίμα μπορεί να αποδειχθεί ξανά ευμετάβλητο, με τις ανησυχίες για τα πρόσφατα κρούσματα COVID-19 στο Πεκίνο και των αριθμό των περιπτώσεων παγκοσμίως να ξεπερνά τα 8 εκατ.

Συνεπώς μία επιστροφή κάτω από τις 12.000 μονάδες είναι πιθανή, αλλά θα χρειαστεί έντονη αποστροφή κλίματος για δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 200 ημερών (12.770-60).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)