Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 15/06/2020

Η ισοτιμία επιδεικνύει αναποφασιστικότητα κατά την σημερινή ημέρα, αφού κατά τις ευρωπαϊκές εξασθενεί η αρνητική διάθεση με την οποία άνοιξαν οι αγορές και η τεχνική εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Μπορεί να υπερασπίστηκε το 107,00 νωρίτερα αλλά αδυνατεί να ξεπεράσει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και προέρχεται από μία πολύ κακή εβδομάδα με ζημίες της τάξης του 2%. Συνεπώς κινδυνεύει με υπαναχώρηση κάτω από το 107,00, ενώ εξακολουθούμε να έχουμε επιφυλάξεις για μεγαλύτερη πτώση σε νέο χαμηλό μήνα προς το κρίσιμο 106,40-35 (ημερήσιο σύννεφο Ichimoku και το χαμηλό του Απριλίου).

Καθώς όμως βρίσκει στηρίξεις τις τελευταίες ώρες, ίσως κατορθώσει να ξεφύγει από τον ΕΜΑ100 που θα της δώσει την ευκαιρία να πιέσει προς το 108,08, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως μας πείθει για κάτι τέτοιο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Το επόμενο σκέλος της κίνησης μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της τράπεζας της Ιαπωνίας αύριο το πρωί (06:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)