Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 15/06/2020

Η Στερλίνα καταγράφει κινήσεις δύο κατευθύνσεων σήμερα καθώς προσπαθεί να καλύψει το καθοδικό gap από το άνοιγμα, αφού η αποστροφή ρίσκου αποκλιμακώνεται κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και δημοσιεύματα θέλουν Βρετανούς βουλευτές να ζητούν ψήφο επί παράτασης της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

Η θεματική αυτή θα παραμείνει στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, καθώς σήμερα αναμένεται διαδικτυακή συνάντηση του κ. Johnson με την Προέδρο της Κομισιόν κ. von der Leyen και επικεφαλείς άλλων Ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ όψει της Συνόδου την ΕΕ την Παρασκευή.

Τεχνικά έχει χώρο να διεκδικήσει ξανά το 1,2600 και τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, αλλά γενικά δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και μάλλον θα χρειαστεί κάποιος καταλύτης για να πιαστεί και να ξεπεραστεί αυτή η περιοχή.

Η προηγούμενη εβδομάδα όμως ολοκληρώθηκε με ζημίες και η τρέχουσα ξεκίνησε με χαμηλότερο χαμηλό και ως εκ τούτου το ρίσκο είναι καθοδικό σε αυτή την φάση. Οι πιθανότητες δοκιμής της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά 35 ετών του Μαρτίου (1,2410) ενισχύονται, αλλά είναι μάλλον νωρίς για παραβίασή τους που θα φέρει το 1,2319 στο προσκήνιο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)