Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 12/06

 • Το EUR/USD εμφανίζει θετική διάθεση ανακτώντας το 1,1300.
 • Το GBP/USD επιστρέφει σε κέρδη, τα οποία ανακόπτονται προ του 1,2650 και τις κακές οικονομικές δημοσιεύσεις της Μεγάλης Βρετανίας.
 • Το USD/JPY βρίσκει αγοραστές μετά από τέσσερεις ημέρες πωλητικών επιθέσεων, αλλά αδυνατεί να ξεφύγει από το 108,50.
 • Το AUD/USD περνά στην αντεπίθεση, δοκιμάζοντας το 0,6900, καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται.
 • Το NZD/USD ανακτά το θετικό του πρόσημο και το 0,6450, μετά το κακό ξεκίνημα της ημέρας.
 • Το USD/CAD περνά σε αρνητικό έδαφος, βρίσκοντας όμως στηρίξεις στα μισά του 1,3500 αυτή την ώρα.
 • Το USOIL ενισχύεται κατά τις ευρωπαϊκές ώρες και δοκιμάζει τα $36,50, αλλά οδεύει προς την πρώτη ζημιογόνο εβδομάδα του εδώ και σχεδόν δύο μήνες.
 • Ο Χρυσός καταγράφει κέρδη και ανακτά τα 1.735.
 • Ο GER30 περνά σε κέρδη σήμερα, αλλά απορρίπτει τις 12.200 μονάδες.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών κινούνται υψηλότερα και προδιαθέτουν για θετικό άνοιγμα της Wall Street, ύστερα από το χθεσινό sell-off.
 • Το BTC/USD πιέζει υψηλότερα και προσπαθεί να ξεράσει τα 9.500.
 • H προκαταρκτική καταναλωτική εμπιστοσύνη Michigan (17:00)και οι πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου Baker Hughes (20:00) από τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν σήμερα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)