Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 11/06

  • Το EUR/USD βρίσκεται σε θέση άμυνας, πάνω όμως από το 1,1350, καθώς βρήκε στηρίξεις κατά την έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης.
  • Το GBP/USD χάνει πάνω από 0,5%, καθώς το βαραίνει συζήτηση για το brexit για την διαχείριση του κοροναϊού, αλλά προσπαθεί να κρατήσει 1,2650.
  • Το USD/JPY συνεχίζει να καταγραφεί εναλλαγές κατεύθυνσης γύρω από το 107,00.
  • Το AUD/USD χάνει πάνω από 1%, αλλά υπερασπίζεται το 0,6900.
  • Το NZD/USD επίσης σε θέση άμυνας σήμερα, κάτω από το 0,6500.
  • Το USD/CAD πιέζει υψηλότερα για το 1,3500.
  • Το USOIL χάνει και άλλο έδαφος, παραδίδοντας τα $38/βαρέλι.
  • Ο Χρυσός καταγραφεί ζημίες κάτω από τα 1.730.
  • Ο US30 πλήττεται και αυτός από την αποστροφή ρίσκου και περνά κάτω από τις 26.300.
  • Οι επενδυτές θα στραφούν για άλλη μία φορά στις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας των ΗΠΑ (15:30), σε μία ημέρα δίχως άλλες αξιόλογες δημοσιεύσεις.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)