Dovish Στάση και Aπαισιοδοξία από την Fed

Η χθεσινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve δεν επέφερε κάποια πολύ σημαντική αλλαγή, αλλά είχε αρκετά σημεία ενδιαφέροντος και προκάλεσε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές.

Το συνολικό μήνυμα ήταν dovish αφού η κεντρική τράπεζα διατήρησε ομόφωνα τα επιτόκια αμετάβλητα όπως αναμενόταν στο 0-0,25% και τα βλέπει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα έως και το 2022, σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις των μελών της.

Επίσης μετέβαλλε την δήλωση πολιτικής, αναφέροντας πως θα αυξήσει το επίπεδο των ομολόγων και τίτλων που κρατά (τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα των $120 δισ./μήνα), βάζοντας έτσι τέλος στην πρόσφατη μείωση των αγορών ομολόγων, ενώ ο κ. Powell δήλωσε πως δεν σκέφτεται καν να σκεφτεί για άνοδο των επιτοκίων.

Αυτό είχε αρχικά θετικό αντίκτυπο στην Wall Street και ζημίωσε το US Dollar, αλλά στην συνέχεια η εικόνα άλλαξε, αφού δύο μέλη της FOMC θέλουν αύξηση των επιτοκίων το 2022 και ο κ. Powell εμφανίστηκε διστακτικός απέναντι στον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων των ομολόγων (yield curve control) – ουσιαστικά την τοποθέτηση ανώτατου ορίου στα μεσοπρόθεσμα επιτόκια.

Επιπροσθέτως η στάση της Fed και του Προέδρου της φάνηκε αρκετά απαισιόδοξη όσον αφορά τις οικονομικές συνθήκες και την πορεία της ανάκαμψης, προβλέποντας το ΑΕΠ για το τρέχον έτος στο -6,5%.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)