EUR/USD: 2020 Όπως 2017;

Η τεχνική εικόνα της ισοτιμίας στο ημερήσιο γράφημα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον αφού η έντονη ανάκαμψη από τα χαμηλά τριών ετών του Μαρτίου έχει ανεβάσει τον εκθετικό μέσο όρο 50 ημερών (DMA50) σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτόν των 200 ημερών (DMA200).

Ανοδική τομή των δύο (DΜΑ50>DMA200) αυτών μέσω όρων είναι γνωστή ως Golden Cross που αποτελεί ισχυρό σήμα και αν πραγματοποιηθεί μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση.

Η τελευταία φορά που είδαμε τέτοιον σχηματισμό στο EUR/USD ήταν πριν από τρία χρόνια - στο δεύτερο μισό του Μαΐου του 2017.

Τότε το ζεύγος προερχόταν από χαμηλά 14 ετών (1,0339) στο ξεκίνημα του 2017 και είχε κερδίσει περί τα 800-900 pips από αυτά τα επίπεδα όταν η ανοδική τομή έλαβε χώρα, ενώ ο RSI φανέρωνε υπεραγορασμένα επίπεδα. Παρά την κάποια κόπωση που επέδειξε κατά το αμέσως επόμενο διάστημα, το ράλλυ συνεχίστηκε για να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους με υψηλό 3+ ετών στο 1,2556 (Φεβρουάριος 2018).

Καθώς το ΕυρωΔολάριο οδεύει πάλι προς ένα πιθανό Golden Cross, υπάρχουν και άλλες ομοιότητές, καθώς προέρχεται από χαμηλό τριών χρόνων τον Μάρτιο (1,0635) από το οποίο έχει ήδη καλύψει σχεδόν 800 pips και διαπραγματεύεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Πάντως η τομή των μέσων όρων δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη και σίγουρα οι συνθήκες των αγορών διαφέρουν αρκετά σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, καθώς στην εποχή του COVID-19 έχουμε δει πρωτόγνωρα γεγονότα και κινήσεις, ενώ τον Μάρτιο το EUR/USD είχε σημείωσε έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης και εκτίναξη της μεταβλητότητας.

Σε αυτή την φάση πάντως το πρώτο εμπόδιο για τυχόν μεγαλύτερη άνοδο τίθεται από τα φετινά υψηλά του Μαρτίου (1,1497) και ακολουθεί η περιοχή του 1,1596-1,1615 (50% Fibonacci πτώσης από τα υψηλά του 2018 στα χαμηλά του 2020).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)