Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 10/06

 • Το EUR/USD θέτει νέα υψηλά μήνα, ανερχόμενο προς το 1,1400.
 • Το GBP/USD συνεχίζει υψηλότερα και πιέζει για το 1,2800, καθώς τα προβλήματα του Δολαρίου συνεχίζονται.
 • Το USD/JPY σταθεροποιείται σε χαμηλά μήνα προ του 107,00.
 • Το AUD/USD επιστρέφει σε κέρδη σήμερα και ανακτά το 0,7000 αυτή τη ώρα.
 • Το NZD/USD ενισχύεται προσπαθώντας να επιστρέφει στα χθεσινά υψηλά του (0,6579).
 • Το USOIL βρίσκεται σε θέση άμυνας, υπερασπίζεται όμως τα $38/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός επεκτείνει τα κέρδη της εβδομάδας προς τα 1.1725.
 • Ο GER30 διαγράφει αρχικά του κέρδη, αλλά μένει πάνω από τις 12.500.
 • Ο NAS100 καταγράφει και νέα υψηλά πάνω από τις 10.030 αυτή την ώρα.
 • Η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed (21:00) ξεχωρίζει κατά την σημερινή ημέρα, με τις αγορές να περιμένουν διατήρηση των επιτοκίων (0-0,25%), ενώ θα στραφούν και στις οικονομικές προβλέψεις και την επακόλουθη συνέντευξη τύπου του κ. Powell (21:30).
 • Από το υπόλοιπο οικονομικό ημερολόγιο περιμένουμε τον πληθωρισμό (15:30) και τα αποθέματα πετρελαίου από τις ΗΠΑ (17:30).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)