Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 05/06/2020

Ο δείκτης επιστρέφει σε θετικό έδαφος και οδεύει προς την ολοκλήρωση άλλης μίας εντυπωσιακής εβδομάδας, καθώς κερδίζει πάνω από 7% από την Δευτέρα.

Ως εκ τούτου η τεχνική εικόνα δεν έχει αλλάξει αφού παραμένει σε τροχιά υπερκέρασης των 12.649, ενώ μεγαλύτερη ενίσχυση πάνω από τις 12.874-85 συνεχίζει να μην μας φαίνεται εύκολη τεχνικά, λόγω της υπερεκτεταμένης φύσης της κίνησης.

Η αντίδραση όμως του δείκτη στην ενίσχυση του QE από την ΕΚΤ και την συμφωνία της γερμανικής κυβέρνησης για νέο δημοσιονομικό πακέτο €130 δισ. μας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό για την ανοδική προοπτική του, αφού ολοκλήρωσε την χθεσινή ημέρα με ζημίες. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην εκτίμηση της ΕΚΤ για συρρίκνωση 8,7% της ευρωπαϊκής οικονομίας φέτος και κυρίως στο ράλλυ του Ευρώ που καθιστά τις γερμανικές μετοχές πιο ακριβές για του ξένους επενδυτές – μία παραδοσιακή συσχέτιση σε παλαιότερες πιο «ήρεμες» περιόδους.

Συνεπώς δεν μπορούν αποκλεισθούν νέες πιέσεις προς τις 12.281, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπουμε πως μπορούν να κινδυνεύσουν οι 12.150-12.050.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)