Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 06/04/2020

Ο γερμανικός δείκτης συναντά δυσκολίες κατόπιν άλλης μίας εντυπωσιακής ημέρας, καθώς αναζωπυρώθηκαν σήμερα οι φόβοι για τις Σινο-Αμερικανικές σχέσεις, λόγω της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ Κινεζικών αερογραμμών - ως απάντηση στην αντίστοιχη κίνηση της Κίνας.

Το αρνητικό πρόσημο δημιουργεί κίνδυνο πιέσεων προς τις 12.281, αλλά θα χρειαστεί εντυπωσιακή χειροτέρευση του επενδυτικού συναισθήματος ή απογοήτευση από την ΕΚΤ για μεγαλύτερη πτώση που θα φέρει τις 12.000-11.930 στο προσκήνιο.

Οι αγορές πάντως προσδοκούν ενίσχυση της ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα,ενώ η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νέο δημοσιονομικό πακέτο 130 δισ. και η διάθεση ανάληψης ρίσκου έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτό οδηγεί τον δείκτη σε κάλυψη του 76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά στα χαμηλά του έτους, πιο γρήγορα από ότι περιμέναμε. Πλέον βρίσκεται σε απόσταση βολής από τις 12.649, αλλά θα χρειαστεί καταλύτη για άνοδο προς και πάνω από τις 12.874-85.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)