Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 04/06/2020

Η ισοτιμία υποχωρεί ύστερα από τα νέα υψηλά μήνα (1,1258) της Τετάρτης, καθώς το Δολάριο βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα για την απόφαση νομισματικής πολιτικής (14:45), την συνέντευξη τύπου της κας Lagarde (15:30), καθώς και τις ανανεωμένες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας. Τα επιτόκια αναμένεται να μείνουν αμετάβλητα (-0,5%), αλλά οι αγορές προσδοκούν ενίσχυση του πρόσφατου προγράμματος αγοράς ομολόγων (PEPP) 750 δισ.

Από το υπόλοιπο οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν οι λιανικές πωλήσεις Ευρωζώνης (12:00) και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας των ΗΠΑ (15:30).
Όσο το κοινό νόμισμα καταγράφει απώλειες υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης προς το 1,1168-55, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για παραβίαση που θα φέρει το 1,1070 στο προσκήνιο.

Η πρωτοβουλία των κινήσεων πάντως ανήκει στους αγοραστές, οι οποίοι ύστερα από επτά ημέρες υψηλότερων υψηλών έχουν θέσει το 1,1290-1,1300 στο στόχαστρό τους, ενώ το 1,1370 μας φαίνεται δυσπρόσιτο ακόμη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)