Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 03/06/2020

Ο δείκτης διευρύνει τα κέρδη της τρέχουσας εβδομάδας σε πάνω από 4%, έχοντας πάρει ώθηση από τα χθεσινά δημοσιεύματα για νέο δημοσιονομικό πακέτο από την γερμανική κυβέρνηση, που αναμένεται να επικεντρωθεί στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η είδηση αυτή μαζί με την πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν για ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. και τις προσδοκίες γιε επιπλέον αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τον δείκτη.

Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες διάσπασης των υψηλών του Μαρτίου 12.281, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί ακόμη για την ικανότητα του να πιάσει τις 12.438 (76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά στα χαμηλά του πρώτου τριμήνου).

Από τεχνικής σκοπιάς πάντως η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και μπορούμε να δούμε υπαναχώρηση προς τις 12.000 μονάδες, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπουμε πως μπορεί να κινδυνεύσει η περιοχή των 11.852-00 (εκθετικό μέσο όρος 100 ωρών και ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Μαΐου).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)