Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 03/06/2020

Το ζεύγος επεκτείνει την άνοδο σε νέα υψηλά σχεδόν τριών μηνών και διανύει την όγδοη συνεχή κερδοφόρο ημέρα του, καθώς συνεχίζονται οι πωλητικές επιθέσεις στο Δολάριο και διατηρείται το ευρύτερο καλό κλίμα στις αγορές.

Από εδώ βελτιώνει τις πιθανότητες υπερκέρασης του 1,1235, αλλά δοκιμή του 1,1290-1,1300 δεν μας φαίνεται εύκολη σε αυτή την φάση. Κοιτώντας την μεγάλη εικόνα πάντως, η χθεσινή ημέρα ολοκληρώθηκε πάνω από το 23,6% Fibonacci της πτώσης από το τα υψηλά του 2018 στα φετινά χαμηλά τριών ετών (1,1090) και παραμονή πάνω από αυτά τα επίπεδα έχει την δυνατότητα να οδηγήσει προς το 1,1370 (38,2% της ίδιας κίνησης).

Προς το παρόν όμως τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπεραγορασμένα (Η1,Η4, D1) και τεχνικά περιμένουμε πιέσεις προς το 1,1168-3, αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για βαθύτερη διόρθωση προς και κάτω από το 1,1115-00.

Από το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν τα PMIs Γερμανίας (10:55), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (16:45&17:00) καθώς και οι αμερικανικές εργοστασιακές παραγγελίες (17:00), ενόψει της αυριανής απόφασης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από την οποία οι αγορές προσδοκούν ενίσχυση του πρόσφατου προγράμματος αγορών ομολόγων (PEPP).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)