Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 01/06/2020

Κέρδη καταγράφει το CFD του γερμανικού δείκτη ύστερα από την θετική διάθεση που επικράτησε στις αγορές Ασίας Ειρηνικού, λόγω της μη ανακοίνωσης κάποιου ουσιαστικού μέτρου κατά τη Κίνας από τον κ. Trump την Παρασκευή το βράδυ αλλά και του σημερινού βελτιωμένου PMI της Κίνας.

Η Φρανκφούρτη πάντως θα είναι κλειστή σήμερα λόγω αργίας και ως εκ τούτου απαιτείται προσοχή, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα PMIs Γερμανίας (10:55) και Ευρωζώνης (11:00).

Ο δείκτης διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και μπορεί να πιέσει για νέο υψηλό τριών μηνών (11.838), αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για μεγαλύτερη άνοδο πάνω από τις 12.000 μονάδες.

Κατόπιν του υψηλού της περασμένης Πέμπτης όμως εμφανίζει κόπωση, ενώ έχει επίσης αποτύχει να κλείσει κάποια ημέρα πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών. Έτσι περιμένουμε νέα δοκιμή των 11.570-25 (ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Μαΐου και εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών), αλλά οι 10.344 φαίνονται απόμακρες υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)