Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 29/05/2020

Θετικά ξεκίνησε ημέρα κατόπιν και των χθεσινών κερδών, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στο Δολάριο, αλλά πλέον χάνει έδαφος καθώς το αμερικανικό νόμισμα βρίσκει στηρίξεις κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση.

Η Πέμπτη αποτέλεσε την δεύτερη ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία η ισοτιμία έκλεισε πάνω από το κομβικό 1,2300 – κάτι για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει – αλλά για ακόμη μία φορά η περιοχή αυτή την δυσκολεύει. Συνεπώς ο κίνδυνος δοκιμής της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά 35 ετών (1,2230) παραμένει ενεργός, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δυσκολευόμαστε να δούμε μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,2163-0.

Παρά το μη-ευνοϊκό θεμελιώδες και τεχνικό σκηνικό, η Στερλίνα δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα, ενώ οι ροές τέλους μήνα φαίνεται να λειτουργούνε ενάντια στο Δολάριο. Έτσι περιμένουμε νέα προσπάθεια υπερκέρασης του 1,2362, αλλά δεν μας πείθει για πορεία πάνω από το 1,2400.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)