Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 28/05/2020

Η Στερλίνα συνεχίζει να δέχεται πιέσεις κατόπιν της χθεσινής πτώσης, λόγω και της αβεβαιότητας για το Brexit – εν όψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων με την ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα.

Η βρετανική κυβέρνηση επανέλαβε την Τετάρτη πως δεν θα παρατείνει την μεταβατική περίοδο (πέραν το φετινού έτους), ενώ ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας κ. Bailey κράτησε ανοιχτή την συζήτηση για αρνητικά επιτόκια σε άρθρο του στον Guardian.

Επιβεβαιώνοντάς τη χθεσινή μας ανάλυση - στην οποία μεταξύ άλλων γράψαμε πως δεν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την απαισιόδοξη στάση μας απέναντι στην Στερλίνα - το ζεύγος έπεσε μέχρι την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά 35 ετών (1,2210-00), από όπου αντέδρασε.
Ο κίνδυνος παραβίασης του έχει πλέον αυξηθεί, είμαστε όμως επιφυλακτικοί ακόμη για πέρασμα και κυρίως παραμονή κάτω από το 1,2163-0.

Παρά τις σημερινές δυσκολίες η Στερλίνα δείχνει και πάλι ανθεκτικότητα και ως εκ τούτου έχει την δυνατότητα να ανακτήσει το κρίσιμο 1,2300, αλλά θα χρειαστεί παραμονή πάνω από αυτό για να μπορέσει να διεκδικήσει ανάκαμψη προς και πάνω από το 1,2360-78.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)