Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 28/05/2020

Η ισοτιμία αναζητεί κατεύθυνση κατόπιν μίας ημέρας με έντονες μεταβολές και υψηλά μήνα. Η είδηση για το Ταμείο Ανάκαμψης €750 δις από την Κομισιόν είχε προκαλέσει απότομη άνοδο – σε μία επανάληψη της περασμένης εβδομάδας και την τότε Γαλλο-Γερμανικής πρόταση- αλλά στην συνέχεια η εικόνα μπερδεύτηκε, εν μέσω ευρύτερων εναλλαγών στις τάσεις ρίσκου.

Το Ευρώ φαίνεται να βρίσκεται σε μία περιοχή κρίσιμη για την περεταίρω πορεία του και θέλουμε κλεισίματα ημέρας πάνω από το 1,1040 (υψηλό Απριλίου) για μεγαλύτερη άνοδο. Παρά τις έντονες πιέσεις αμέσως μετά το υψηλό μήνα, το κοινό νόμισμα επανήλθε με νέο υψηλό στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας και αυτό φέρνει το 1,1087 στο προσκήνιο, αλλά δεν μας πείθει ακόμη για υπερκέραση που θα το στρέψει προς το 1,1147.

Από την άλλη πλευρά η πρόταση της Κομισιόν δεν ήταν αρκετή για να το οδηγήσει σε κλείσιμο πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών και υπερκέραση του 1,1040 γεγονός που δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για την ικανότητα να πιέσει υψηλότερα. Έτσι υπάρχει κίνδυνος υπαναχώρησης προς το ευρύτερο 1,0960-34, αλλά τα χαμηλά της εβδομάδα είναι μακρινά σε αυτή την φάση.

Οι αγορές περιμένουν σήμερα τους δείκτες εμπιστοσύνης/συναισθήματος από Ευρωζώνη (12:00), τον πληθωρισμό Γερμανίας (15:00), ενώ από τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας και το ΑΕΠ 1ου τριμήνου (όλα στις 15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)