Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 26/05/2020

Κέρδη καταγράφει η ισοτιμία λόγω της διάθεσης ανάληψης ρίσκου που επικρατεί στις αγορές σήμερα και την επακόλουθη απομάκρυνση από τα ασφαλή καταφύγια όπως το Δολάριο.

Έτσι περνά πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και δοκιμάζει 1,0920-30, όπως είχαμε προειδοποιήσει, σε μία προσπάθεια να πάρει το πάνω χέρι. Αυτό βελτιώνει την εικόνα και του δίνει το δικαίωμα να κοιτάξει προς το 1,1960-76, αλλά δεν μας πείθει για κατάκτηση - ενώ ευρύτερη και κρίσιμη περιοχή του 1,1019-40 συνεχίζει να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Από την άλλη πλευρά ο σκεπτικισμός μας είναι δεδομένος και το ρίσκο υποχώρησης προς το 1,0860-51 δεν έχει απενεργοποιηθεί, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για παραβίαση που θα εκθέσει την ισοτιμία στην ανοδική γραμμή τάσης από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου (1,0800).

Από το σημερινό ελαφρύ οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη Gfk Γερμανίας (09:00), ενώ προσοχή θα χρειαστεί κατά την επιστροφή των Αμερικανών επενδυτών από την αργία της Δευτέρας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)