Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 26/05/2020

Η Στερλίνα καταγράφει έντονη άνοδο κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και κερδίζει περί το 1% εκμεταλλευόμενη την θετική επενδυτική διάθεση και την απομάκρυνση των επενδυτών από τα ασφαλή καταφύγια.

Μία τέτοια απότομη άνοδο πάνω από το 1,2300 σίγουρα δεν την περιμέναμε και φαίνεται να έχει πυροδοτήσει πολλά stops σε αυτά τα επίπεδα που ενισχύουν περεταίρω την κίνηση. Πλέον καλύπτει το 38,2% της πτώσης του τρέχοντος μήνα και θέτει το 1,2360-78 στο στόχαστρο της, αλλά τα επίπεδα από εκεί και πάνω είναι δύσκολα, καθώς ακολουθεί και η καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του Μαρτίου (1,2420-30).

Τεχνικά η εικόνα βελτιώνεται, αλλά η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και οι θεμελιώδεις προκλήσεις της ισοτιμίας δεν έχουν αλλάξει. Έτσι περιμένομε υπαναχώρηση κάτω από το 1,2300-1,2290, αλλά η κάτω πλευρά του είναι καλά προστατευμένη - με την πρώτη στήριξη να παρέχεται από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2210).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)