Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 25/05/2020

To ζεύγος εμφανίζει θετική διάθεση εν μέσω μικτών τάσεων ρίσκου και χαμηλής μεταβλητότητας. Ύστερα από το μουδιασμένο ξεκίνημα της ημέρας, το επενδυτικό συναίσθημα εμφανίζει βελτίωση κατόπιν δημοσιεύματος πως η Γερμανία προτίθεται να παράσχει ενίσχυση στις μεσαίες επιχειρήσεις - μία θεματική (ανάληψη ρίσκου) που είχε πλήξει περισσότερο το Γιεν την περασμένη εβδομάδα.

Το Δολάριο έχει τον πρώτο λόγο πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και τα υψηλά του τρέχοντος μήνα στο στόχαστρο του (108,08), αλλά θα χρειαστεί κάποιος καταλύτης για υπερκέραση που θα επαναφέρει τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών στο προσκήνιο (108,40-51).

Η ανοδική δυναμική του ζεύγους έχει καμφθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς αδυνατεί να καταγράψει πρόοδο και αυτό δημιουργεί μεν ρίσκο διολίσθησης πίσω προς το 107,32, αλλά οι πωλητές δεν μας πείθουν για παραβίαση που θα το εκθέσει στο 107,00 – ιδίως μετά την διπλή αποτυχία της προηγούμενης εβδομάδας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)