Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 25/05/2020

Με φόρα από τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ξεκινά την τρέχουσα ο γερμανικός δείκτης και ως εκ τούτου λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στην τεχνική εικόνα.

Η αρχική διόρθωση της Παρασκευής αποδείχτηκε ρηχή και βραχύβια, αφού υπερασπίστηκε το 38,2% Fibonacci της ανόδου από τα χαμηλά στα υψηλά του μήνα και ολοκλήρωσε την ημέρα (και την εβδομάδα) με θετικό πρόσημο.

Συνεπώς διατηρεί τη πρωτοβουλία των κινήσεων και βελτιώνει την θέση του για δοκιμή των υψηλών του Απριλίου (11.344), αλλά δεν μας πείθει ακόμη για μεγαλύτερη άνοδο προς τις 11.580.

Από την άλλη πλευρά ο δείκτης είχε αποτύχει δύο φορές προ των 11.344 το προηγούμενο διάστημα και οι τάσεις ρίσκου είναι κάπως μικτές σήμερα.
Έτσι κινδυνεύει με υπαναχώρηση προς τις 11.000 μονάδες που περιμένουμε να ανανεώσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά παραβίασή τους θα επαναφέρει τις δυσπρόσιτες 10.736-00 στο προσκήνιο.

Οι αγορές αναμένουν σήμερα το ΑΕΠ 1ου τριμήνου (09:00) και το επιχειρηματικό κλίμα IFO από την Γερμανία (11:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)