Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 25/05/2020

Η ισοτιμία ξεκινά την ημέρα δεχόμενη πιέσεις εν μέσω πολιτικής αναταραχής στην Αγγλία. Ο κ. Johnson παρείχε κάλυψη στον στενό του σύμβουλο κ. Cummings - ο οποίος αποτελεί ένα μάλλον αμφιλεγόμενο στέλεχος – ενάντια σε φωνές σε φωνές για παραίτηση, μέσα και από το ίδιο το Συντηρητικό κόμμα. Ο κ. Cummings παραβίασε την απαγόρευση μετακινήσεων, κατά την διάρκεια που εμφάνισε συμπτώματα Κορωναίου.

Η άποψη μας δεν έχει αλλάξει από την ανάλυση της Παρασκευής καθώς η ισοτιμία δοκιμάζει την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά 35 ετών του Μαρτίου που συντηρεί το κίνδυνο υποχώρησης προς τα χαμηλά του μήνα (1,2074), αλλά παραβίαση και παραμονή κάτω από αυτά δεν είναι εύκολη ακόμη.

Παρά την δύσκολη εικόνα (τεχνικά και θεμελιωδώς), η Στερλίνα επιδεικνύει ανθεκτικότητα, όπως άλλωστε φάνηκε και από το θετικό πρόσημο του προηγούμενου πενθημέρου.
Συνεπώς διατηρεί την δυνατότητα να επιστρέψει πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2200-10), αλλά υπερκέραση του 1,2250 που θα αναβιώσει τις βλέψεις για το 1,2300 μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (όπως και αυτό της Νέας Υόρκης) είναι κλειστό σήμερα, γεγονός που ίσως δυσκολέψει την εξεύρεση κατεύθυνσης.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)