Υπό Πίεση Ξεκινά η Wall Street

US30

Οι αμερικανικοί δείκτες ανοίγουν με ζημίες, εν όψει της αργίας της Δευτέρας, καθώς η έντονη αποστροφή ρίσκου με την οποία ξεκίνησε ημέρα εξασθενεί μεν τις τελευταίες ώρες, αλλά συντηρείται.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από την τελευταία μας ανάλυση αφού ο US30 συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το 50% Fibonacci της πτώσης από τα ιστορικά υψηλά του Φεβρουαρίου στα χαμηλά 3μιση ετών του Μαρτίου (23.900) και οδεύει προς κερδοφόρα ολοκλήρωση της βδομάδας.

Έτσι έχει την δυνατότητα να πιέσει εκ νέου για τις 23.700, αλλά παρότι ο δρόμος προς τις 25.000 παραμένει ανοιχτός, η διπλή αποτυχία του να πιάσει αυτά τα επίπεδα έχει αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας του.

Σήμερα όμως βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος και κινδυνεύει με χαμηλότερο χαμηλό (24.152-46), θα απαιτηθεί όμως ισχυρός καταλύτης για μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από την κρίσιμη περιοχή των 24.000-23.900.

Την Δευτέρα η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω αργίας, δημιουργώντας αλλαγές στις ώρες συναλλαγών των CFDs.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)