Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 22/05/2020

Η Στερλίνα υποχωρεί καθώς ένα ακόμη μέλος της Τράπεζας της Αγγλίας (κ. Ramsden) συντηρεί την συζήτηση για αρνητικά επιτόκια και βλέπει πιθανή ενίσχυση του QE τον Ιούνιο, εν μέσω ευρύτερης αποστροφής ρίσκου που επίσης δεν την βοηθά.

Η απαισιόδοξη στάση μας είναι δεδομένη και εκτός από τα θεμελιώδη, παραμένει και η τεχνική εικόνα δύσκολη για το ζεύγος.
Οι πιθανότητες παραβίασης της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά 35 ετών Μαρτίου (1,2162-50) αυξάνονται, ενώ ύστερα από την διπλή απόρριψη του 1,2300 (38,2% Fibonacci της πτώσης του τρέχοντος μήνα), η χθεσινή ημέρα ολοκληρώθηκε κάτω από το ενδιάμεσο χαμηλό των Διπλών Κορυφών του Απριλίου (στα μισά του 1,2200).
Συνεπώς δημιουργούνται προοπτικές για νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 1,2074), αλλά αυτό εξακολουθεί να μην μας φαίνεται εύκολο ακόμη.

Παρά την αρνητική μας προδιάθεση, το ζεύγος εμφανίζεται αρκετά ανθεκτικό και η τρέχουσα εβδομάδα έχει θετικό πρόσημο ύστερα από το καλό ξεκίνημά της. Δεδομένων και των υπερπωλημένων επιπέδων, θεωρούμε πιθανή μία ανοδική προσπάθεια υπερκέρασης του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,2224-34), αλλά το 1,2300 έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αυτή την φάση.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)