Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 21/05/2020

Το ζεύγος υποχωρεί ύστερα από το καλό ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς η συζήτηση για τα αρνητικά επιτόκια δεν το βοηθά. Ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας κ. Bailey εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός χθες ως προς αυτό το ενδεχόμενο (σε σχέση με τα πρόσφατα σχόλια του) και ύστερα από την θετική προδιάθεση δύο ακόμη μελών της ΒοΕ, ενώ τα χθεσινά πρακτικά της Fed από την άλλη πλευρά επαναβεβαίωσαν την απουσία τέτοιας πρόθεσης.

Την Τετάρτη προσπάθησε ανοδικά για το 1,2300 (38,2% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του Απριλίου), αλλά το απέρριψε εκ νέου, όπως άλλωστε περιμέναμε. Συνεπώς είναι εκτεθειμένο στο 1,2162-40, παραμένουμε όμως επιφυλακτικοί ακόμη για την ικανότητα των πωλητών να το οδηγήσουν χαμηλότερα προς το 1,2074 ( χαμηλό μήνα).

Αυτή την ώρα πάντως η Στερλίνα βρίσκει στηρίξεις από τα βελτιωμένα προκαταρκτικά PMIs του ΗΒ και υπερασπίζεται το 1,2200, γεγονός που κρατά την πόρτα προς το 1,2300 ανοιχτή, αλλά υπερκέραση και μεγαλύτερη ενίσχυση προς το 1,2375 μάλλον θα μας εκπλήξει.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)