Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 21/05/2020

Η ισοτιμία υποχωρεί ύστερα από το ράλλυ των προηγούμενων ημερών, όπως και η έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου που την συνόδευσε, καθώς το Δολάριο ΗΠΑ βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ως εκ τούτου δεν έχουν αλλάξει πολλά από τις χθεσινές μας αναλύσεις αφού η ανοδική της πορεία ανακόπηκε προ του ευρύτερου 1,1019-40. Από εδώ είναι πιθανή η καθοδική δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,0920-00), αλλά μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από τα μισά του 1,0800 θα απαιτήσει καταλύτη.

Από την άλλη πλευρά, όσο δεν παραβιάζει τον ΕΜΑ100 το Ευρώ μπορεί να επιστρέψει σε κέρδη, αλλά πέρασμα και παραμονή πάνω από 1,1019-40 που θα φέρει το 1,1087 στο προσκήνιο εξακολουθεί να μας φαίνεται δύσκολη.

Οι αγορές θα στραφούν σήμερα στα προκαταρκτικά PMIs Γερμανίας (10:30), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (16:45), ενώ περιμένουμε επίσης τις αμερικανικές εβδομαδιαίες αιτήσει ανεργίας (15:30) και νέα ομιλία του κ. Powell (21:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)