Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 20/05/2020

Το κοινό νόμισμα παραμένει σε θετικό έδαφος, παρότι διαπραγματεύεται κάτω από το υψηλό δύο εβδομάδων που σημείωσε κατά την χθεσινή ημέρα (1,0976).

Η εικόνα του έχει βελτιωθεί σημαντικά ύστερα από το ράλλυ της Δευτέρας που προκάλεσε η Γαλλο-Γερμανική πρόταση για Ταμείο Ανάκαμψης €500 δισ. και το γενικότερο ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες.

Από εδώ μπορούμε να δούμε υψηλότερο υψηλό, αλλά η ευρύτερη περιοχή του 1,1019-40 περιλαμβάνει ισχυρές στηρίξεις (υψηλά Απριλίου-Μαΐου και εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών) που περιμένουμε να περιορίσουν τυχόν μεγαλύτερη άνοδο.

Την Τρίτη όμως απέρριψε όπως είχαμε προειδοποιήσει το 1,0960-75 και όσο δεν το ξεπερνά κινδυνεύει με υπαναχώρηση, θα χρειαστεί όμως καταλυτής για πέρασμα κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,0880-90).

Οι αγορές θα στραφούν σήμερα στον πληθωρισμό Ευρωζώνης (12:00) και στα πρακτικά της Fed (21:00) από την τελευταία συνεδρίαση στην οποία τα επιτόκια είχαν διατηρηθεί στο 0-0,25%, αλλά ύστερα και από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του κ. Powell ίσως δεν προσφέρουν κάτι αξιοσημείωτο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)