Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 20/05/2020

Η Στερλίνα υποχωρεί κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση κατόπιν της ανάκαμψης των δύο προηγούμενων ημέρων, αφού η αρχική θετική διάθεση εξανεμίστηκε από την υποχώρηση του πληθωρισμού της Μεγάλης Βρετανίας (0,8%, προηγούμενο 1,5%) που ρίχνει νερό στον μύλο της συζήτησης για αρνητικά επιτόκια.

Την Τρίτη ενισχύθηκε μέχρι το 1,2297, αλλά το απέρριψε, επιβεβαιώνοντάς την χθεσινή μας ανάλυση – μη κατορθώνοντας να ολοκληρώσει την ημέρα πάνω από το ενδιάμεσο χαμηλό των Διπλών Κορυφών Απριλίου-Μαΐου (στα μισά του 1,2200).

Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται κάτω από την περιοχή αυτή και μπορούμε να δούμε δοκιμή του χαμηλού του Απριλίου (1,2167), αλλά είναι νωρίς να μιλήσομε για παραβίαση της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά 35 ετών του Μαρτίου (1,2110-00).

Παρά τις πιέσεις, το ζεύγος δείχνει ανθεκτικότητα και είναι πιθανή μία νέα προσπάθεια υπερκέρασης του 1,2300, αλλά εξακολουθεί να μην μας πείθει για διεκδίκηση το 1,2360-78.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)