Προς Βαθύτερη Πτώση το USD/CAD;

Το ζεύγος επιστρέφει σε αρνητικό έδαφος ύστερα από την χθεσινή ανάπαυλα καθώς οι επενδυτές παραμένουν μακριά από το Δολάριο ΗΠΑ και οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ξανά σήμερα.

Έτσι οι πωλητές στρέφονται ξανά προς την περιοχή του 1,3181-1,3794 και το 50% Fibonacci της ανόδου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους – μια περιοχή που δεν έχουν καταφέρει να παραβιάσουν στις αντίστοιχες προσπάθειες του προηγούμενου μήνα.

Αυτή την φορά όμως ο αντιθετικός Δείκτης Επενδυτικού Συναισθήματος (SSI) περνά σε θετικές καταγραφές, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για διαφορετική έκβασή σε αυτή την περίσταση. Επιτυχημένη προσπάθεια θα φέρει το 1,3666 στο προσκήνιο, αλλά ο δρόμος προς αυτό μας φαίνεται δύσβατος σε αυτή την φάση.

Παρά το αρνητικό πρόσημο, τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπερπωλημένα και οι πιθανότητες να ανανεώσουν για άλλη μία φορά το αγοραστικό ενδιαφέρον υψηλές. Έτσι μπορούμε να δούμε ανοδική αντίδραση προς τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημέρων (1,4000-10), αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για να απειληθούν τα υψηλά του τρέχοντος μήνα.

Το επόμενο σκέλος της κίνησης μπορεί να επηρεαστεί από τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου στις 17:30 και τα πρακτικά της Fed στις 21:00.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)