Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 19/05/2020

Μία από τις καλύτερες φετινές του ημέρες κατέγραψε την Δευτέρα ο δείκτης αφού οι ενθαρρυντικές ειδήσεις σχετικά με τη δημιουργία εμβολίου κατά του COVID-19 και η πρόταση Γαλλίας - Γερμανίας για Ταμείο Ανάκαμψης €500 δισ. δημιούργησε κλίμα ευφορίας στους επενδυτές.

Έτσι ενισχύθηκε περισσότερο από ότι περιμέναμε, καθώς έθεσε νέα υψηλά μήνα πάνω από τις 11.000 μονάδες που ανοίγουν τον δρόμο προς αυτά του Απριλίου (11.344), αλλά είναι μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για υπερκέρασή τους.

Πάντως όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα οι αγορές αντιδρούν άμεσα σε οποιαδήποτε υποψία θετικής είδησης, αλλά εξίσου ευκολά στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια αν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη, γεγονός που απαιτεί προσοχή.

Από τεχνικής σκοπιάς ο γερμανικός δείκτης κινείται σε υπεραγορασμένα επίπεδα και μία υπαναχώρηση προς τις 10.890-10.900 είναι πιθανή – περιοχή εξάλλου που είχε αποτύχει να κρατήσει την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα τέλη του Απριλίου. Παρόλα αυτά, μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (10.700) θα απαιτήσει εντυπωσιακή χειροτέρευση του επενδυτικού συναισθήματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)