Νέα Υψηλά Μήνα για το Aussie

AUD/USD

Το AUD/USD συνεχίζει υψηλότερα ύστερα από την έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου στο ξεκίνημα της εβδομάδας που ευνοεί τα commodity currencies και στρέφει τους επενδυτές μακριά από τα ασφαλή καταφύγια.

Έτσι, όχι μόνο θέτει νέο υψηλό μήνα αλλά φλερτάρει και με αυτό του Απριλίου (0,6569), προσπαθώντας να δώσει τέλος στην ασαφή πορεία των τελευταίων 20 ημερών.

Αυτό φέρνει τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών (0,6620-30) στο προσκήνιο, είμαστε όμως σκεπτικοί ακόμη για την ικανότητα του να πιάσει και να ξεπεράσει αυτή την περιοχή.

Η θετική διάθεση μπορεί να συντηρείται, αλλά τα κάπως απαισιόδοξα πρακτικά της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας και οι νέοι δασμοί της Κίνας – αυτή την φορά στις εισαγωγές κριθαριού – περιορίζουν την ισχύ του AUD .

Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε καθοδική δοκιμή του 0,6500, αλλά θα χρειαστεί εντυπωσιακή μεταστροφή κλίματος για να απειληθεί η ανοδική γραμμή τάσης από τα πολυετή φετινά χαμηλά (0,6450)


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)