Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 18/05/2020

Παρά τις ζημίες, η εικόνα ήταν σχετικά ασαφής την περασμένη εβδομάδα και αυτό περνά και στην σημερινή ημέρα, καθώς η ισοτιμία αναζητεί κατεύθυνση γύρω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών.

Οι αγορές ξεκινούν με καλό κλίμα σήμερα, ύστερα από την μάλλον πιο αισιόδοξη στάση (σε σχέση με την ομιλία της Τετάρτης) του κ. Powell σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, στην οποία ανέφερε πως βλέπει οικονομική ανάκαμψη για το δεύτερο μισό του έτους, εφόσον δεν υπάρξει νέο κύμα του κοροναϊού.

Έτσι το Ευρώ ίσως βρει την ευκαιρία να πιέσει για την καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του μήνα (1,0851-6), ενώ πέρασμα πάνω από το 1,0897 αναμένεται να χρειαστεί καταλύτη.

Κάτω όμως από την προαναφερθείσα γραμμή τάση ο κίνδυνος για νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 1,0761) είναι αυξημένος, αλλά παραμένουμε σκεπτικοί για πέρασμα και κυρίως παραμονή κάτω από αυτό του Απριλίου (1,0727).

Το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποια δημοσίευση πρώτης γραμμής, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει προσπάθειες εξεύρεσης σαφούς κατεύθυνσης.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)