Αρνητικό το Kλίμα στην Wall Street

SPX500

Κακή είναι εικόνα στις αμερικανικές αγορές όπως άλλωστε και στα υπόλοιπα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, αφού οι χθεσινές μάλλον απαισιόδοξες δηλώσεις του κ. Powell, οι προχθεσινές του επικεφαλής λοιμωξιολόγου των ΗΠΑ για τους κινδύνους πρώιμης άρσης των περιορισμών και η διατήρηση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Κίνας και άλλων χωρών, δημιουργούν αποστροφή ρίσκου.

Έτσι ο SPX500 διαγράφει περί το 5% της αξίας του αυτή την εβδομάδα - αλλά και τα κέρδη του προηγούμενου πενθημέρου - θέτοντας νέα χαμηλά μήνα αυτή την ώρα κάτω από τις 2.780.

Παραμονή κάτω από αυτή την περιοχή (23,6% Fibonacci από τα χαμηλά 3+ ετών του Μαρτίου), δημιουργεί κίνδυνο για βαθύτερη διόρθωση προς το 38,2% της ίδιας κίνησης (2.670), αλλά είναι μάλλον νωρίς ακόμη για κάτι τέτοιο και η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 2.724.

Η Wall Street πάντως έχει δείξει ανθεκτικότητα ύστερα από το πρώτο σοκ του COVID-19, με την βοήθεια βέβαια των πρωτόγνωρων παρεμβάσεων την Federal Reserve.

Σε συνδυασμό με την υπερεκτεταμένη φύσης της πτώσης, ο δείκτης μπορεί να αντιδράσει προς τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων (2.820-30), αλλά θα χρειαστεί εντυπωσιακή βελτίωση του επενδυτικού συναισθήματος για ανάκαμψη προς και πάνω από τις 2.854.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)