Νέα Υψηλά Εβδομάδας για τον Χρυσό

XAU/USD

Το πολύτιμο μέταλλο ξεκίνησε την εβδομάδα με ζημίες, αλλά από χθες κερδίζει έδαφος και σήμερα περνά σε νέο υψηλό.

Η πορεία του το τελευταίο διάστημα είναι ασαφής, αφού εμφανίζει κόπωση ύστερα από τα υψηλά σχεδόν 7μιση ετών στα μέσα Απριλίου (1.748), αλλά οι αγοραστές διατηρούν τη πρωτοβουλία των κινήσεων.

Τεχνικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τα όσα είπαμε στο Live Trading Room της Τρίτης και περιμένουμε να δούμε νέο υψηλό μήνα (τρέχον στα 1.724), ενώ αυτό από τον Νοέμβριο του 2012 (1.754) εξακολουθεί να φαίνεται δυσπρόσιτο.

Αυτή την ώρα όμως ο Χρυσός δυσκολεύεται, καθώς ο κ. Powell επανέλαβε την αντίθεση της Fed στα αρνητικά επιτόκια, που βοηθά το Δολάριο. Όσο συνεχίζει να επιδεικνύει διστακτικότητα, υπάρχει ο κίνδυνος υποχώρησης προς τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων (1.681-1,679), αλλά κλεισίματα κάτω από αυτό που θα δημιουργήσουν ρίσκο βαθύτερης διόρθωσης, δεν μας φαίνονται εύκολα υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)