Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 13/05/20

Η Στερλίνα κατέγραψε νέα χαμηλά μήνα (1,2251) κατά την ασιατική συνεδρίαση, αλλά βρίσκει στηρίξεις ύστερα από τις οικονομικές δημοσιεύσεις της Μεγάλης Βρετανίας.
Αυτές περιελάμβαναν τους δείκτες βιομηχανικής και μεταποιητικής παραγωγής Μαρτίου, καθώς και το ΑΕΠ Μαρτίου και 1ου τριμήνου. Τα στοιχεία αυτά ήταν μεν άσχημα, αλλά καλύτερα από τις εκτιμήσεις.

Ενδεικτικά το ΑΕΠ του Μαρτίου διαμορφώθηκε στο -5,8% έναντι εκτίμησης για -8%, αν και ο πλήρης αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων αναμένεται να φανεί στα στοιχεία του Απριλίου - δεδομένου του ότι η βρετανική κυβέρνηση προέβη σε τέτοιες δράσεις μόλις στα τέλη του Μαρτίου.

Όσο διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο ίσως βρει την ευκαιρία να στραφεί ξανά στον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2340-50), αλλά δυσκολευόμαστε να δούμε μεγαλύτερη ανάκαμψη που θα επαναφέρει το 1,2438 στο προσκήνιο.

Παρά την σημερινή θετική διάθεση η απαισιόδοξη στάση μας για την ισοτιμία δεν έχει αλλάξει και περιμένουμε χαμηλότερο χαμηλό, αλλά ίσως είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για κλεισίματα κάτω από αυτό του προηγούμενου μήνα (1,2167).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)