Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD

Νέες πιέσεις δέχεται η ισοτιμία καθώς ο κ. Broadbent κάνει λόγο για ενίσχυση του QE αυτή την ώρα και ανακόπτεται η προσπάθεια αντίδρασης.

Έχοντας υπερασπιστεί ξανά νωρίτερα το 50% Fibonacci από τα υψηλά στα χαμηλά 35 ετών του Μαρτίου (1,2300), έχει μεν την δυνατότητα να πιέσει για τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2370-80), αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολο και δεν μας πείθει ότι μπορεί να απειλήσει το υψηλό εβδομάδας (1,2438) υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης, το ρίσκο παραμένει καθοδικό και η Στερλίνα είναι ευάλωτη λόγω της αβεβαιότητας γύρω από το Brexit και την σύγχυση που φαίνεται να έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του κ. Johnson σχετικά με την σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για την αντιμετώπισης του κοροναϊού.

Έτσι ο κίνδυνος για χαμηλότερα χαμηλά προς τα μισά του 1,2200 συνεχίζει να είναι αυξημένος, ενώ το χαμηλό του Απριλίου (1,2167) μοιάζει δυσπρόσιτο ακόμη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)